Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Senzorické skúšky odborné - víno (2.4.2019- 5.4.2019)

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov

 ponúka možnosť absolvovať

 Senzorické skúšky odborné - víno

V termíne  2. 4. - 5. 4. 2019

viac info na www.svuba.sk

Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

Mgr. Zora Nemčíková
Tel.: +421 55 633 01 13
E - mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Menovanie generálneho riaditeľa

dňom 15.11.2017 bol do funkcie generálneho riaditeľa Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu so sídlom v Dolnom Kubíne menovaný MVDr. Martin Mojžiš.

Verejný odpočet ŠVPÚ za rok 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia poľnohospodárstva, organizuje verejné odpočty príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2016, na ktoré pozýva zástupcov zriaďovateľa, rezortných organizácií, médií a všetkých záujemcov z radov odbornej i laickej verejnosti.

Verejný odpočet za Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne bude 28.5.2018 10.30 hod.

na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 5. poschodí

Čítať ďalej...

Dodatok č.2 ku kontraktu o poskytnutí bežného transferu pre rok 2016

V sekcii dokumenty je uverejnený dodatok č.2 656/2015-520/MPRV/D2 ku Kontraktu o poskytnutí bežného transferu pre rok 2016 uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín číslo 656/2015-520/MPRV SR zo dňa 16.12.2015 v znení Dodatku číslo 1 zo dňa 21.03.2016. Samotný dokument si môžte prezrieť resp. stiahnuť tu.

Všeobecné požiadavky na označovanie potravín_seminár

Dňa 20. marca 2018 sa na Veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne konal seminár na tému „Všeobecné požiadavky na označovanie potravín“. Na základe požiadaviek našich zákazníkov vznikla potreba na usporiadanie danej akcie, nakoľko sa neustále stretávame s tým, že výrobcovia nemajú v danej problematike dostatočné znalosti.

Seminár sa konal po prvýkrát a mal veľký ohlas. Zúčastnilo sa ho 58 uchádzačov, každému bolo na konci seminára udelené osvedčenie o absolvovaní.

Na základe pozitívnej spätnej väzby od účastníkov predpokladáme, že podobný seminár sa v budúcnosti ešte bude opakovať. (viac info)

Verejný odpočet ŠVPÚ za rok 2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia poľnohospodárstva, organizuje verejné odpočty príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2015, na ktoré pozýva zástupcov zriaďovateľa, rezortných organizácií, médií a všetkých záujemcov z radov odbornej i laickej verejnosti.

Čítať ďalej...