Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2010

V sekcii dokumenty je uverejnený Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2010 uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín číslo 369/2009-950-K. Samotný dokument si môžte prezrieť resp. stiahnuť tu.