Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Pozvánky na odborné informačné školenia v rámci operačného programu "PRV_SR 2007-2013" (november 2011)

ŠVPÚ Dolný Kubín Vás v rámci operačného programu „Program rozvoja vidieka 2007 – 2013, os 1, opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity“ pozýva na odborné informačné školenia:

A) v rámci schváleného projektu "Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov"

B) v rámci schváleného projektu "Výroba, spracovanie surového ovčieho mlieka a výrobky z neho"

Viac informácii o chystaných aktivitách ako aj prihlášky na tieto školenia nájdete tu: