Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Písomné správy zrealizovaných aktivít - november 2011

V dňoch 2.11.2011-16.11.2011 sa na pôde Štátneho veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne a Prešove uskutočnili v rámci operačného programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 os 1 opatrenie 1.6. Odborné a vzdelávanie a informačné aktivity s názvom projektu:

a) „Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov“,  určený pre prvovýrobcov a spracovateľov surového kravského mlieka.

b)„Výroba, spracovanie ovčieho mlieka a výrobky z neho“, určený pre prvovýrobcov a spracovateľov ovčieho mlieka.

 

Písomné správy z týchto podujatí si môžte prezriet, resp. stiahnuť podľa príslušného termínu a zamerania:

Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov

2. - 3. november - Prešov

14.- 15. november -  Dolný Kubín

Výroba, spracovanie surového ovčieho mlieka a výrobky z neho

4. november - Prešov

16.november -  Dolný Kubín