Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2012

V sekcii dokumenty je uverejnený Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2011 uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín číslo 1213/2011-520/MPRV SR. Samotný dokument si môžte prezrieť resp. stiahnuť tu.