Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Oznam o zrušení informačného školenia 24.5.2012 v Prešove

Plánované informačné školenie v  rámci operačného programu "Program rozvoja vidieka 2007-2013" s témou "Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov",

ktoré sa malo uskutočníť 24.5.2012 v Prešove sa z organizačno-technických príčin ruší.

O novom termíne školenia Vás budeme včas informovať.

Informačné školenie v Dolnom Kubíne sa uskutoční v riadnom termíne (t.j. 22.5.2012 o 9:00 vo veľkej zasadačke)