Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Verejné obstarávanie - Predbežné opatrenie (7327 - POT)

NÁZOV :

Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry pre vývoj progresívnych metód pri analýze pôdohospodárskych produktov

 

STRUČNÝ OPIS: 

Zabezpečenie infraštruktúry pre výskumno-vývojového potenciálu ŠVPU v oblasti analýzy nebezpečenstiev v produktoch pôdohospodárskeho pôvodu pre potreby spoločensko-hospodárskej praxe a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Predmetom bude zaobstaranie prístrojovej techniky na zlepšenie analýz nových nebezpečenstiev produktov pôdohospodárstva pôvodu vo forme reziduí pesticídov, liečiv, alkaloidov, ťažkých kovov, ako aj bakteriálnej identifikácie. Prístrojová technika bude pozostávať zo špecializovaných prístrojov, strojov a zariadení plynovej a kvapalinovej chromatografie a mikrobiálnej identifikácie a špecifikácie. 

Viac info nájdete tu: http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/291644