Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Senzorické skúšky základné

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie ponúka možnosť absolvovať Senzorické skúšky základné v termíne od 21.3. do 31.3.2017.

Oznam o zmene právnej subjektivity Štátneho veterinárneho ústavu Bratislava

Oznam o zmene právnej subjektivity Štátneho veterinárneho ústavu Bratislava