Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Adresa a mapa - Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach

Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach
Hlinkova 1
043 65 Košice

Tel.: +421 55 6330120
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 42355613
DIČ: 2023979441

GPS: N 48.7379456, E 21.246579

Výročné správy

Verejný odpočet Výročnej správy za rok 2013 sa uskutoční dňa 20. mája 2014 o 12:00 hod. na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 32 (prízemie) - pozvánka (.pdf).

Laboratóriá

Národné referenčné laboratória majú povinnosti:

 • spolupracovať s referenčným laboratórium spoločenstva v oblasti svojej kompetencie,
 • v oblasti svojej kompetencie koordinovať činnosť úradných laboratórií, zodpovedných za analyzovanie vzoriek,
 • v prípade potreby organizovať porovnávacie testy medzi úradnými laboratóriami a zabezpečovať vhodné následné kroky po takýchto porovnávacích testoch,
 • zabezpečovať poskytovanie informácií od referenčného laboratória spoločenstva ŠVPS SR a národným úradným laboratóriam,
 • príslušnému orgánu poskytovať vedeckú a technickú pomoc pri zavádzaní koordinovaných plánov kontrol, ŠVPS SR, úradným laboratóriám poskytovať informácie a správy z workshopov
 • každoročne predkladať ŠVPS SR správu o činnosti NRL

VPÚ Košice zabezpečuje svojou činnosťou nasávaciu oblasť:

 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – mesto
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice okolie
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov
 • v prípade analýz s celoslovenskou pôsobnosťou aj RVPS z celej SR

Faktúry, zmluvy a objednávky

KONTRAKT o poskytnutí bežného transferu pre rok 2014
Kontrakt číslo 495/2013-520/MPRV SR (.pdf)

Prehľad faktúr:
Prehľad faktúr za tovary a služby (.pdf)
Prehľad faktúr za tovary a služby (.csv)

Prehľad objednávok:
Prehľad objednávok za tovary a služby (.pdf)
Prehľad objednávok za tovary a služby (.csv)

Sadzobník

Sadzobník laboratórnej diagnostiky, platný od 01.01.2014 - Sadzobník 2014 (.pdf)

Profil verejného obstarávateľa

Úradný názov: Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
  Veterinárny a potravinový ústav Košice
IČO: 00597546
Sídlo: Hlinkova 1, 043 65 Košice
Štatutárny zástupca: MVDr. Anton Mudrák, riaditeľ
www: www.svpuke.sk
Kontaktná osoba: Ing. Zlata Vasiľová
  kontaktná osoba pre poskytovanie informácií
Telefón: + 421 55 6339825
Fax: + 421 55 6330193
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Súhrnné správy

Oznámenia o zadávaní podlimitných zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1.000,- Eur bez DPH

Tlačivá

Žiadanky na laboratórne vyšetrenie