Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Stretnutie NRL / EURL pre Listeria monocytogenes

 

V dňoch 24.-25.10.2019 sa vo Veterinárnom a potravinovom ústave Dolný Kubín konalo celoslovenské stretnutie úradných veterinárnych laboratórií z organizácií v Bratislave, Zvolene a Dolnom Kubíne s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR zastúpenými pracoviskami z Bratislavy a z Košíc.  Stretnutie zorganizovalo Národné referenčné laboratórium (NRL) pre Listeria monocytogenes v Dolnom Kubíne. Na stretnutie bol zároveň prizvaný aj zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Bratislave ako kompetentná autorita.

Na Slovensku existujú dve NRL pre Listeria monocytogenes, jedno v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (NRL DK) a druhé pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR (NRL v Bratislave v spolupráci s NRL v Košiciach).

Ako čestný hosť sa stretnutia zúčastnil zástupca Európskeho referenčného laboratória pre Listeria monocytogenes (EURL) so sídlom v Paríži.

Spoločné stretnutie prebiehalo počas prvého dňa, kedy na prednášky o aktuálnej situácii na Slovensku a metódach vyšetrovania listérií z veterinárneho hľadiska, nadviazal svojou prednáškou aj zástupca EURL, ktorý vysvetlil európske hľadisko a aj možnosti a výhody vzájomnej spolupráce a komunikácie expertov.

Vzhľadom na širokú zainteresovanosť odborníkov z viacerých organizácií považujeme dané stretnutie za veľmi prospešné. Bolo zaujímavé dozvedieť sa aj detailnejšie informácie a aj navštíviť laboratóriá v Dolnom Kubíne.

Vzhľadom na pozitívne spätné väzby hodnotíme dané stretnutie ako užitočné a úspešné.

 Kolektív NRL v Dolnom Kubíne

Fotogaléria:

foto_01
foto_02
foto_03
foto_04