Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Malé zlepšenia eGov služieb ŠVPÚ

Malé zlepšenia eGov služieb ŠVPÚ

Názov projektu:

Malé zlepšenia eGov služieb ŠVPÚ

Program:

Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:

7 informačná spoločnosť

Kód výzvy: 

OPII-2021/7/14-DOP

Opis projektu:

Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom Jánoškova 58, 026 01 Dolný Kubín (ŠVPÚ) je organizáciou verejnej správy. Má 252 zamestnancov a pracoviská po celom území Slovenskej republiky - Generálne riaditeľstvo Dolný Kubín, VPÚ Dolný Kubín, VPÚ Zvolen, VPÚ Bratislava, VPÚ Bratislava – detašované pracovisko Nitra a Skúšobné laboratórium Prešov, ktoré organizačne spadá pod VPÚ Dolný Kubín. Ročne poskytne svoje služby viac ako 20 000 klientom – právnickým a fyzickým osobám.

 Z pohľadu poskytovania elektronických služieb verejnosti čelí v súčasnosti ŠVPÚ dvom najpálčivejším problémom:

  • Webové sídlo ŠVPÚ
  • Prijímanie žiadostí o laboratórne vyšetrenie

 

Webové sídlo ŠVPÚ

 

ŠVPÚ prevádzkuje webové sídlo – http://svpu.sk/. Webové sídlo je technologicky zastaralé, nespĺňa štandardné požiadavky v zmysle ISVS a okrem toho neposkytuje adekvátnu informačnú hodnotu a funkčnosť potrebnú pre občanov a podnikateľov pri riešení ich životných situácií. Jedným z hlavných cieľov projektu je transformácia webovej stránky ŠVPÚ do podoby moderného webového sídla, ktoré bude predstavovať konsolidovanú technologickú a používateľsky prívetivú základňu, a na ktorej budú môcť byť prevádzkované jednotlivé elektronické služby ŠVPÚ.

 

Prijímanie žiadostí o laboratórne vyšetrenie

 

         ŠVPÚ prijme ročne 200 000 žiadostí o laboratórne vyšetrenie (tzv. „žiadaniek“). Z toho minimálne 10% týchto žiadostí je podávaných verejnosťou t.j. podnikateľmi a občanmi. V súčasnosti je táto služba zastrešená z pohľadu „elektronického“ zobrazením zoznamu pdf dokumentov – žiadaniek – na stránke ŠVPÚ. Z nich si musí používateľ správnu vybrať, vytlačiť ju, vyplniť, doručiť ŠVPÚ a čakať na výsledok analýzy. Druhým hlavným cieľom projektu je zavedenie modernej koncovej eGov služby, prostredníctvom ktorej bude možné podávať zo strany občanov a podnikateľov žiadanky v elektronickej podobe, sledovať stav ich vybavenia a získať elektronicky report z vyšetrenia.

 

         Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu je 260 000,00 EUR s DPH.

Spolufinancovanie ŠVPÚ - 4,429 %  

Časový horizont realizácie projektu je obdobie 03.2023-09.2023

         Špecifické ciele projektu OPII PO7 sú:

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov,

7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

 

Projekt spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Vaše pripomienky k projektu "Malé zlepšenia e-Gov služieb ŠVPÚ" môžete zasielať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. email do 28. 10. 2022 do 16:00 hod.

Pripomienkový formulár pre verejné pripomienkovanie

Dokumenty na stiahnutie:

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/fadfa17b-5080-4f50-b292-c9a2e028a6a4/cimaster?tab=basicForm