Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku - Renault Kangoo

ŠVPÚ – Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne ponúka na odpredaj  nasledovný hnuteľný majetok:

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne ponúka na odpredaj nasledovný hnuteľný majetok:

 Nákladné motorové vozidlo továrenskej značky Renault Kangoo , rok výroby  2004, počet ubehnutých km 304 136.

 Primeraná cena  1300,00 €

Čítať ďalej...

Pracovný a platový poriadok ŠVPÚ

V sekcii Informácie a dokumenty sú zverejnené nové dokumenty Platový poriadok ŠVPÚ a Pracovný poriadok ŠVPÚ .

Verejný odpočet ŠVPÚ za rok 2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia poľnohospodárstva, organizuje verejné odpočty príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2015, na ktoré pozýva zástupcov zriaďovateľa, rezortných organizácií, médií a všetkých záujemcov z radov odbornej i laickej verejnosti.

Čítať ďalej...

Dodatok č.2 ku kontraktu o poskytnutí bežného transferu pre rok 2016

V sekcii dokumenty je uverejnený dodatok č.2 656/2015-520/MPRV/D2 ku Kontraktu o poskytnutí bežného transferu pre rok 2016 uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín číslo 656/2015-520/MPRV SR zo dňa 16.12.2015 v znení Dodatku číslo 1 zo dňa 21.03.2016. Samotný dokument si môžte prezrieť resp. stiahnuť tu.