Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta - upratovačka / umývačka laboratórneho skla

Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach Hlinkova 1, 043 65 Košice vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta - upratovačka / umývačka laboratórneho skla.