Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Odvolanie generálneho riaditeľa

dňom 30.4.2017 bol z funkcie generálneho riaditeľa Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Dolný Kubín odvolaný Doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.  a dňom 1.5.2017  je poverený zastupovaním generálneho riaditeľa ŠVPÚ Dolný Kubín MVDr. Martin Mojžiš.