Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Senzorické skúšky základné (16.10.2018- 19.10.2018)

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie 

 ponúka možnosť absolvovať

 Senzorické skúšky základné

V termíne  16.10. - 19. 10. 2018

viac info na v časti certifikácia na stránke www.svuba.sk