Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Senzorické skúšky základné (24.09.2019 - 4.10.2019)

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie 

 ponúka možnosť absolvovať

 Senzorické skúšky základné

V termíne  24.09. - 4. 10. 2019

viac info na v časti certifikácia na stránke www.svuba.sk