Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Senzorické skúšky základné (25.11.2019 - 6.12.2019)

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie 

 ponúka možnosť absolvovať

 Senzorické skúšky základné

V termíne  25.11. - 6. 12. 2019

viac info na v časti certifikácia na stránke www.svuba.sk