Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Senzorické skúšky základné (25.02.2020 - 28.02.2020)

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie 

 ponúka možnosť absolvovať

 Senzorické skúšky základné

V termíne  25.02. - 28. 02. 2020

viac info na v časti certifikácia na stránke www.svuba.sk