Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Všeobecné požiadavky na označovanie potravín_seminár

Dňa 20. marca 2018 sa na Veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne konal seminár na tému „Všeobecné požiadavky na označovanie potravín“. Na základe požiadaviek našich zákazníkov vznikla potreba na usporiadanie danej akcie, nakoľko sa neustále stretávame s tým, že výrobcovia nemajú v danej problematike dostatočné znalosti.

Seminár sa konal po prvýkrát a mal veľký ohlas. Zúčastnilo sa ho 58 uchádzačov, každému bolo na konci seminára udelené osvedčenie o absolvovaní.

Na základe pozitívnej spätnej väzby od účastníkov predpokladáme, že podobný seminár sa v budúcnosti ešte bude opakovať. (viac info)