Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Zlúčenie ŠVPÚ Dolný Kubín a ŠVPÚ Prešov

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 22.5.2007 rozhodlo o zlúčení Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Dolný Kubín a Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Prešov a toto rozhodnutie potvrdilo vydaním aktualizovanej zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín so sídlom Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17334870, ktorá nadobudla účinnosť 1.6.2007.

Čítať ďalej...

Senzorické skúšky základné

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie ponúka možnosť absolvovať Senzorické skúšky základné v termíne od 21.3. do 31.3.2017.

Oznam o zmene právnej subjektivity Štátneho veterinárneho ústavu Bratislava

Oznam o zmene právnej subjektivity Štátneho veterinárneho ústavu Bratislava