Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Sprava z misie CRL (20-21.11.2008)

V sekcii dokumenty sa nachádza správa z misie predstaviteľov Komunitného laboratória pre antimikrobiálne liečivá AFSSA/FOUGERES-LERMVD, Francúzsko; v NRL pre reziduá podľa Smernice Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996, prílohy I., skupiny B1, B2f,  B3f a A6 metabolity nitrofuránov a chloramfenikol; uskutočnenej v dňoch 20/21 novembra 2008 v Dolnom Kubíne. Viac tu

Zlúčenie ŠVPÚ Dolný Kubín a ŠVPÚ Prešov

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 22.5.2007 rozhodlo o zlúčení Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Dolný Kubín a Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Prešov a toto rozhodnutie potvrdilo vydaním aktualizovanej zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín so sídlom Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17334870, ktorá nadobudla účinnosť 1.6.2007.

Čítať ďalej...

Oznam o zmene právnej subjektivity Štátneho veterinárneho ústavu Bratislava

Oznam o zmene právnej subjektivity Štátneho veterinárneho ústavu Bratislava

Senzorické skúšky základné

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie ponúka možnosť absolvovať Senzorické skúšky základné v termíne od 21.3. do 31.3.2017.