Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Písomná správa zrealizovanej aktivity - máj 2012

Dňa  22.5.2012 sa na pôde Štátneho veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne uskutočnil v rámci operačného programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 os 1 opatrenie 1.6. Odborné a vzdelávanie a informačná aktivita s názvom projektu:

a) „Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov“,  určený pre prvovýrobcov a spracovateľov surového kravského mlieka.

Písomnú správu z tohto podujatia si môžte prezrieť, resp. stiahnuť  nižšie


Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov

22. máj - Dolný Kubín

 

Oznam o zrušení informačného školenia 24.5.2012 v Prešove

Plánované informačné školenie v  rámci operačného programu "Program rozvoja vidieka 2007-2013" s témou "Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov",

Čítať ďalej...

Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2012

V sekcii dokumenty je uverejnený Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2011 uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín číslo 1213/2011-520/MPRV SR. Samotný dokument si môžte prezrieť resp. stiahnuť tu.

2012_Protokol o odbere vody

V sekcii Dokumenty sú pre našich klientov doplnené na stiahnutie dva dokumenty: Protokol o odbere vody a Doplnok k formuláru o odbere vody.

Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2010

V sekcii dokumenty je uverejnený Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2010 uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín číslo 369/2009-950-K. Samotný dokument si môžte prezrieť resp. stiahnuť tu.

2012_Odbor zdravia zvierat ponukový list

V sekcii dokumenty je uverejnený na stiahnutie ponukový list odboru zdravia zvierat.

Písomné správy zrealizovaných aktivít - november 2011

V dňoch 2.11.2011-16.11.2011 sa na pôde Štátneho veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne a Prešove uskutočnili v rámci operačného programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 os 1 opatrenie 1.6. Odborné a vzdelávanie a informačné aktivity s názvom projektu:

a) „Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov“,  určený pre prvovýrobcov a spracovateľov surového kravského mlieka.

b)„Výroba, spracovanie ovčieho mlieka a výrobky z neho“, určený pre prvovýrobcov a spracovateľov ovčieho mlieka.

 

Písomné správy z týchto podujatí si môžte prezriet, resp. stiahnuť podľa príslušného termínu a zamerania:

Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov

2. - 3. november - Prešov

14.- 15. november -  Dolný Kubín

Výroba, spracovanie surového ovčieho mlieka a výrobky z neho

4. november - Prešov

16.november -  Dolný Kubín