Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Výročná správa ŠVPÚ za rok 2014

V sekcii Dokumenty je zverejnená Výročná správa ŠVPÚ za rok 2014. Spolu s výročnou správou je zverejnené aj Stanovisko MPR SR k výročnej správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu za rok 2014.

Transformácia príspevkových organizácií k 31.12.2013

Transformácia príspevkových organizácií k 31.12.2013.

Na základe rozhodnutia MPRV SR č. 4819/2013 - 250 došlo s účinnosťou 1.1.2014 k splynutiu organizácií ŠVPÚ Bratislava, ŠVPÚ Dolný Kubín, ŠVÚ Zvolen a ŠVPÚ Košice a k zriadeniu štátnej príspevkovej organizácie - právneho nástupcu Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín.

2012_Protokol o odbere vody

V sekcii Dokumenty sú pre našich klientov doplnené na stiahnutie dva dokumenty: Protokol o odbere vody a Doplnok k formuláru o odbere vody.

Písomná správa zrealizovanej aktivity - máj 2012

Dňa  22.5.2012 sa na pôde Štátneho veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne uskutočnil v rámci operačného programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 os 1 opatrenie 1.6. Odborné a vzdelávanie a informačná aktivita s názvom projektu:

a) „Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov“,  určený pre prvovýrobcov a spracovateľov surového kravského mlieka.

Písomnú správu z tohto podujatia si môžte prezrieť, resp. stiahnuť  nižšie


Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov

22. máj - Dolný Kubín

 

2012_Odbor zdravia zvierat ponukový list

V sekcii dokumenty je uverejnený na stiahnutie ponukový list odboru zdravia zvierat.

Oznam o zrušení informačného školenia 24.5.2012 v Prešove

Plánované informačné školenie v  rámci operačného programu "Program rozvoja vidieka 2007-2013" s témou "Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov",

Čítať ďalej...

Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2012

V sekcii dokumenty je uverejnený Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2011 uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín číslo 1213/2011-520/MPRV SR. Samotný dokument si môžte prezrieť resp. stiahnuť tu.