Zmluvy 2016

p.č. ID názov zmluvy objednávateľ IČO objednávateľa dodávateľ IČO dodávateľa
1 01/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.01/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Bratislava-mesto 36060160 ŠVPÚ 42355613
2 02/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.02/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Senec 31794858 ŠVPÚ 42355613
3 03/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.03/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Dunajská Streda 36086711 ŠVPÚ 42355613
4 04/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.04/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Galanta 36086827 ŠVPÚ 42355613
5 05/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.05/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Trnava 36086819 ŠVPÚ 42355613
6 06/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.06/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Senica 36086851 ŠVPÚ 42355613
7 07/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.07/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Komárno 36101079 ŠVPÚ 42355613
8 08/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.08/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Nové Zámky 36101095 ŠVPÚ 42355613
9 09/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.09/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Levice 36101087 ŠVPÚ 42355613
10 10/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.10/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Nitra 36101061 ŠVPÚ 42355613
11 11/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Topoľčany 36101109 ŠVPÚ 42355613
12 12/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Šaľa 36101117 ŠVPÚ 42355613
13 13/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.13/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Nové mesto nad Váhom 34057480 ŠVPÚ 42355613
14 14/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.14/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Trenčín 34057455 ŠVPÚ 42355613
15 15/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.15/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Prievidza 34057471 ŠVPÚ 42355613
16 16/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.16/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Púchov 34057463 ŠVPÚ 42355613
17 17/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.17/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Žiar nad Hronom 35984601 ŠVPÚ 42355613
18 18/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.18/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Zvolen 35984589 ŠVPÚ 42355613
19 19/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.19/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Veľký Krtíš 35984571 ŠVPÚ 42355613
20 20/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.20/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Lučenec 35984538 ŠVPÚ 42355613
21 21/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.21/2216/ŠVPÚ/GR RVPS Rimavská Sobota 35984562 ŠVPÚ 42355613
22 22/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.22/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Banská Bystrica 35984481 ŠVPÚ 42355613
23 23/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.23/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Martin 36144878 ŠVPÚ 42355613
24 24/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Liptovský Mikuláš 36144860 ŠVPÚ 42355613
25 25/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.25/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Žilina 36144924 ŠVPÚ 42355613
26 26/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.26/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Čadca 36144835 ŠVPÚ 42355613
27 27/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.27/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Dolný Kubín 36144834 ŠVPÚ 42355613
28 28/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.28/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Rožňava 31295231 ŠVPÚ 42355613
29 29/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.29/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Spišská Nová Ves 31295151 ŠVPÚ 42355613
30 30/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.30/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Košice - mesto 31295169 ŠVPÚ 42355613
31 31/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.31/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Košice - okolie 31295070 ŠVPÚ 42355613
32 32/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.32/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Trebišov 31295118 ŠVPÚ 42355613
33 33/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.33/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Michalovce 31295207 ŠVPÚ 42355613
34 34/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.34/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Poprad 36165832 ŠVPÚ 42355613
35 35/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.35/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Stará Ľubovňa 36165875 ŠVPÚ 42355613
36 36/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.36/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Prešov 36165760 ŠVPÚ 42355613
37 37/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.37/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Vranov nad Topľou 36165786 ŠVPÚ 42355613
38 38/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.38/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Bardejov 36165794 ŠVPÚ 42355613
39 39/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.39/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Svidník 36165867 ŠVPÚ 42355613
40 40/2016/ŠVPÚ/GR Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2016/ŠVPÚ/GR RVPS Humenné 36165808 ŠVPÚ 42355613
41 41/2016/ŠVPÚ/GR Kúpna zmluva na kúpu osobného automobilu č.41/2016 SVPU/DK ŠVPÚ 42355613 Michaela Maslíková  
42 42/2016/ŠVPÚ/GR Kúpna zmluva na kúpu osobného automobilu č.42/2016 SVPU/DK ŠVPÚ 42355613 Andrej Fedor  
43 43/2016/ŠVPÚ/DK Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej prace absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 30794536 VPÚ DK 42355613
44 44/2016/ŠVPÚ/BA Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu VPÚ BA 42355613 SPP a.s. 35815256
45 45/2016/ŠVPÚ/KE Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu VPÚ KE 42355613 SPP a.s. 35815256
46 46/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany životného prostredia VPÚ DK 42355613 ENVICONSULT s.r.o. 31604528
47 47/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č. 47/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti MTH spol s.r.o. 36189979 VPÚ DK 42355613
48 48/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č. 48/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti TERMALŠPORT TS s.r.o. 36784478 VPÚ DK 42355613
49 49/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č. 49/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Obec Lužany pri Topli 00322351 VPÚ DK 42355613
52 52/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č. 52/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Obec Brusnica 00330345 VPÚ DK 42355613
54 54/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č. 54/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Obec Čertižné 00322890 VPÚ DK 42355613
55 55/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č. 55/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Obec Habura 00322954 VPÚ DK 42355613
58 58/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č. 58/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Obec Kalnište 00322105 VPÚ DK 42355613
59 59/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č. 59/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Obec Kobylnice 00322121 VPÚ DK 42355613
65 65/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č. 65/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Obec Oľka 00323331 VPÚ DK 42355613
68 68/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č. 68/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Obec Stuľany 00322610 VPÚ DK 42355613
71 71/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č. 71/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Obec Vyšný Hrabovec 00689297 VPÚ DK 42355613
74 74/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č. 74/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Zariadenie pre seniorov Harmónia 00691976 VPÚ DK 42355613
76 76/2016/ŠVPÚ/DK Dohoda č. 4/§ 51/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej prace absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 30794536 VPÚ DK 42355613
77 77/2016/ŠVPÚ/BA Zmluva č.77/2016/ŠVPÚ/BA o poskytovaní služieb ČaSS spol. s .ro. 31685455 VPÚ BA 42355613
78 78/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č.78/2016/ŠVPÚ/DK o poskytovaní služieb Jazdecký areál Brezany s.r.o. 46018107 VPÚ DK 42355613
80 80/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č.80/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti  Daniel Otruba - DAJA 35076020 VPÚ DK 42355613
81 81/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č.81/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti GeLiMa 31623182 VPÚ DK 42355613
82 82/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č.82/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Sigi Trade s.r.o. 35969938 VPÚ DK 42355613
83 83/2016/ŠVPÚ/DK Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A7509935 VPÚ DK 42355613 ORANGE a.s. 35697270
84 84/2016/ŠVPÚ/DK Zmluva č. 84/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Kaplanik s.r.o. 36416673 VPÚ DK 42355613
85 85/2016/ŠVPÚ/KE Poistenie vozidiel moje auto č.9860209225 VPÚ KE 42355613 Allianz - Slov.poisťovňa a.s. 00151700
86 86/2016/ŠVPÚ/KE Poistenie vozidiel moje auto č.9860209224 VPÚ KE 42355613 Allianz - Slov.poisťovňa a.s. 00151700