Kontakty

štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne

Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne

Skúšobné laboratórium v Prešove

Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach

Veterinárny a potravinový ústav vo Zvolene