Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Predaj nevymedzeného hnuteľného majetku (FIAT DOBLO CARGO 1.3 JTD 8Q L s chladiarenskou nadstavbou Termoking)

ŠVPÚ, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1,043 65 Košice ako správca majetku štátu predáva podľa § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v z.n.p. prebytočný nevymedzený hnuteľný majetok štátu v jeho správe – nákladné motorové vozidlo FIAT DOBLO CARGO 1.3 JTD 8Q L s chladiarenskou nadstavbou Termoking, rok výroby 2007, zdvihový objem valcov motora 1248 cm3 , druh paliva nafta, farba biela. Počet najazdených km 532111.

Technický stav vozidla: motor nefunkčný, cez tesnenie motora uniká olej, riadenie rýchlosti je nefunkčné. Neplatné STK a EK. Vozidlo je značne skorodované a zodpovedá dobe používania a počtu najazdených kilometrov.

Vozidlo sa požívalo na zvoz vzoriek z územia východného Slovenska..

Všeobecná hodnota vozidla podľa znaleckého posudku je 362,00 € (viac info)

Záujemca o kúpu doručí cenovú ponuku v zalepenej obálke označenej adresou odosielateľa a  heslom „Motorové vozidlo Fiat“ s označením „neotvárať“ do 18.3.2024  (14 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky na adresu ŠVPÚ-Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice. Otváranie ponúk sa 20.3.2024 o 8,30 h vo Veterinárnom a potravinovom ústave v Košiciach.

Kontaktná osoba k možnej obhliadke vozidla je  Ľudovít Dziak 0948021503.

V prípade nejasností kontaktujte Ing.Z.Vasiľovú, 055/6339825.