Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Predaj nevymedzeného hnuteľného majetku (Opel Astra 1,6 16V)

ŠVPÚ, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín ako správca majetku štátu predáva podľa § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v z.n.p. prebytočný nevymedzený hnuteľný majetok štátu v jeho správe – osobné motorové vozidlo Opel Astra 1,6 16V, rok výroby 2002, zdvihový objem valcov motora 1598 cm3 , druh paliva benzín, farba zelená metalíza tmavá, počet najazdených km 199 364.

Technický stav vozidla je primeraný dobe používania a počtu najazdených kilometrov. Vozidlo sa používalo na služobné účely na Slovensku a v Čechách. Vzhľadom na vek vozidla a počet ubehnutých kilometrov sa vyskytujú na vozidle závady, ktorých odstránenie je ekonomicky nerentabilné vzhľadom na hodnotu vozidla. V čase obhliadky vozidlo malo nadmerne opotrebovaný interiér, nefunkčnú klimatizáciu,  voľnobežné otáčky motora – nepravidelný chod, nadmerne opotrebovanú lamelu spojky. Platnosť emisnej kontroly do 11.04.2026, technickej kontroly do 11.04.2026.V nádrži je 52 l benzínu.

Všeobecná hodnota vozidla podľa znaleckého posudku je 492,00 € (viac info)

Záujemca o kúpu doručí cenovú ponuku v zalepenej obálke označenej adresou odosielateľa a  heslom „Motorové vozidlo Opel“ s označením „neotvárať“ do 30.06.2024 11.00 h, na adresu Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční 02.07.2024 o 13,00 h vo Veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne.