Virológia - králiky

Králiky

Nákaza (anglický názov, skratka) Predmet vyšetrenia: pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Hemoragická choroba králikov (Rabbit haemorrhagic disease virus - RHDV) pôvodca vírus HAT
Myxomatóza králikov (Myxoma virus - MXV) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach