Referencie Veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre choroby rýb
vedúci: MVDr. M. Vankúšová

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre monitorovanie vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov
vedúci: RNDr. J. Jurovčíková

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre sledovanie morských biotoxínov
vedúci: MVDr. L. Cabanová, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre antimikrobiálnu rezistenciu
vedúci: Ing. A. Brtková, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre geneticky modifikované potraviny a krmivá
vedúci: MVDr. L. Šulejová

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre Campylobacter
vedúci: Ing. A. Brtková, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre Listeria monocytogenes
vedúci: MVDr. L. Cabanová, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre Escherichia coli, vrátane verotoxín produkujúcich E.coli (VTEC)
vedúci: MVDr. L. Cabanová, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre koagulázopozitívne stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus
vedúci: Mgr. M. Kantíková

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre rezíduá podľa Smernice Rady 96/23/ES z 29.apríla 1996, prílohy I., skupiny B1, B2f, B3f a A6 metabolity nitrofuránov a chloramfenikol
vedúci: Ing. R. Germuška, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre polycyklické aromatické uhľovodíky
vedúci: Ing. R. Germuška, PhD.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM chorôb kôrovcov
vedúci: RNDr. J. Jurovčíková

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre zdravie včiel
vedúci: RNDr. M. Filipová PhD.

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre zdravotnú nezávadnosť a kvalitu medu a iných včelích produktov
vedúci: Ing. P. Badáň

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre infekčnú epididymitídu (Brucella ovis)
vedúci: MVDr. D. Kováčová

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre diagnostiku vírusov v potravinách
vedúci: RNDr. J. Jurovčíková

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre pôvodcu zoonózy Yersinia sp.
vedúci: MVDr. Z. Čuvalová PhD.