Laboratóriá

Národné referenčné laboratória majú povinnosti:

 • spolupracovať s referenčným laboratórium spoločenstva v oblasti svojej kompetencie,
 • v oblasti svojej kompetencie koordinovať činnosť úradných laboratórií, zodpovedných za analyzovanie vzoriek,
 • v prípade potreby organizovať porovnávacie testy medzi úradnými laboratóriami a zabezpečovať vhodné následné kroky po takýchto porovnávacích testoch,
 • zabezpečovať poskytovanie informácií od referenčného laboratória spoločenstva ŠVPS SR a národným úradným laboratóriam,
 • príslušnému orgánu poskytovať vedeckú a technickú pomoc pri zavádzaní koordinovaných plánov kontrol, ŠVPS SR, úradným laboratóriám poskytovať informácie a správy z workshopov
 • každoročne predkladať ŠVPS SR správu o činnosti NRL

VPÚ Košice zabezpečuje svojou činnosťou nasávaciu oblasť:

 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – mesto
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice okolie
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov
 • v prípade analýz s celoslovenskou pôsobnosťou aj RVPS z celej SR