Systém kvality

VÚ má zavedený a akreditovaný systém manažérstva kvality v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 17025:2005 a je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou na skúšanie, Osvedčenie o akreditácii č. 486/S-166 s fixným rozsahom akreditácie.

Osvedčenie o akreditácii Zoznam akreditovaných metód
 Osvedčenie o akreditácii Zoznam metód