Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

COVID-19 v potravinách

Od začiatku júna ŠVPÚ Dolný Kubín ako jediné pracovisko na Slovensku vykonáva analýzy na prítomnosť koronavírusu v potravinách na základe odberu sterov z povrchov, obalového materiálu a vzoriek mäsa. Viac info (ŠVPÚ Dolný Kubín od júna testuje potraviny na koronavírus):