Referencie Veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre ťažké kovy v potravinách a krmivách
vedúci: RNDr. Lívia Farkašová

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre mykotoxíny
vedúci: RNDr. Vladimír Kukura

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre detekciu živočíšnych proteínov v krmivách
vedúci: poverený vedením MVDr.Tomáš DANIELIS

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre dioxíny a polychlórované bifenyly
vedúci: MVDr. Zuzana Miklášová

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre chemické prvky v potravinách živočíšneho pôvodu
vedúci: RNDr. Lívia Farkašová

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre sedatíva
vedúci: RNDr. Vladimír Kukura

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM antikokcidiká vrátane nitromidazolov
vedúci: RNDr. Lívia Farkašová

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre antihelmintiká
vedúci: RNDr. Vladimír Kukura

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre polychlórované bifenyly
vedúci: RNDr. Lívia Farkašová