Laboratóriá

Na VPÚ Košice pracujú nasledovné národné referenčné laboratória:

 • ťažké kovy v potravinách a krmivách
 • mykotoxíny
 • detekcia živočíšnych proteínov v krmivách
 • dioxíny a PCB
 • chemické prvky v potravinách živočíšneho pôvodu
 • sedatíva
 • antikokcidiká vrátane nitroimidazolov
 • antihelmintiká
 • úradné laboratórium na vykonávanie analýz vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravín podľa zákona.

Tieto referenčné laboratória majú povinnosti:

 • spolupracovať s referenčným laboratórium spoločenstva v oblasti svojej kompetencie,
 • v oblasti svojej kompetencie koordinovať činnosť úradných laboratórií, zodpovedných za analyzovanie vzoriek,
 • v prípade potreby organizovať porovnávacie testy medzi úradnými laboratóriami a zabezpečovať vhodné následné kroky po takýchto porovnávacích testoch,
 • zabezpečovať poskytovanie informácií od referenčného laboratória spoločenstva ŠVPS SR a národným úradným laboratóriam,
 • príslušnému orgánu poskytovať vedeckú a technickú pomoc pri zavádzaní koordinovaných plánov kontrol, ŠVPS SR, úradným laboratóriám poskytovať informácie a správy z workshopov
 • každoročne predkladať ŠVPS SR správu o činnosti NRL

VPÚ Košice zabezpečuje svojou činnosťou nasávaciu oblasť:

 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – mesto
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice okolie
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov
 • v prípade analýz s celoslovenskou pôsobnosťou aj RVPS z celej SR