Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Pozvánky na odborné informačné školenia v rámci operačného programu "PRV_SR 2007-2013" (november 2011)

ŠVPÚ Dolný Kubín Vás v rámci operačného programu „Program rozvoja vidieka 2007 – 2013, os 1, opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity“ pozýva na odborné informačné školenia:

A) v rámci schváleného projektu „Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov“

B) v rámci schváleného projektu „Výroba, spracovanie surového ovčieho mlieka a výrobky z neho“.

 

Nový riaditeľ ŠVPÚ Dolný Kubín

Dňa 15. apríla 2011 bol do funkcie riaditeľ ŠVPÚ Dolný Kubín vymenovaný MVDr. Peter Mydlo.

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9.júla 2010

"

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín - zmluvy verejného obstarávania

"

Dodatok ku kontraktu o poskytnutí bežného transferu pre rok 2013

V sekcii dokumenty je uverejnený dodatok ku Kontraktu o poskytnutí bežného transferu pre rok 2013 uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín číslo 329/2012-520/MPRV SR. Samotný dokument si môžte prezrieť resp. stiahnuť tu.

Zmluvy platné a účinné k 9.júlu 2010

Zmluvy platné a účinné od 9.júla 2010

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín - zmluvy verejného obstarávania

Čítať ďalej...

Písomné správy zrealizovaných aktivít - november 2010

V dňoch 25.11.2010-30.11.2010 sa na pôde Štátneho veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne a Prešove uskutočnili v rámci operačného programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 os 1 opatrenie 1.6. Odborné a vzdelávanie a informačné aktivity s názvom projektu:

a) „Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov“,  určený pre prvovýrobcov a spracovateľov surového kravského mlieka.

b)„Výroba, spracovanie ovčieho mlieka a výrobky z neho“, určený pre prvovýrobcov a spracovateľov ovčieho mlieka.

 

Písomné správy z týchto podujatí si môžte prezriet, resp. stiahnuť podľa príslušného termínu a zamerania:

Získavanie a kvalita surového kravského mlieka a ich vplyv na výrobu mliečnych výrobkov

25. november - Prešov

29. november -  Dolný Kubín

Výroba, spracovanie surového ovčieho mlieka a výrobky z neho

26. november - Prešov

30. november -  Dolný Kubín

Rovnako si vo fotogalérií môžte pozrieť fotografie z týchto podujatí.

 

Písomná správa zrealizovanej aktivity zo dňa 24.6.2010 v rámci operačného programu "Program rozvoja vidieka SR 2007-2013"

V sekcii Dokumenty je zverejnená písomná správa zo seminára uskutočneného na pôde Štátneho a veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne v rámci operačného programu "Program rozvoja vidieka 2007-2013".