Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Virológia - hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Nákaza (anglický názov, skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Bovinný koronavírus (Bovine coronavirus - BCV) protilátky IPMA
pôvodca nukleová kyselina PCR
Bovinný respiratórny a syncyciálny vírus (Bovine respiratory syncytial virus - BRSV) protilátky IPMA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Bovinná vírusová hnačka (Bovine viral diarrhea virus - BVDV) protilátky ELISA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia
Enzootická bovinná leukóza (Bovine leukemia virus - BLV) protilátky ELISA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Infekčná bovinná rhinotracheitída (Infectious bovine rhinotracheitis virus - IBRV) protilátky ELISA, ELISA (IBRgE), VNT, IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Ochorenie modrého jazyka (Bluetongue virus - BTV) protilátky ELISA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách a bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Parainfluenza dobytka (Parainfluenza virus - PIV-3) protilátky HIT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Rotavírus typ A (Rotavirus) protilátky IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Schmallenberg vírus (Schmallenberg virus - SBV) protilátky IPMA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Slintačka a krívačka (Foot and mouth disease virus - FMDV) protilátky ELISA A, ELISA O, ELISA C, ELISA SAT1, ELISA SAT2, ELISA SAT3, ELISA ASIA1, ELISA NSP
pôvodca nukleová kyselina PCR, typizácia
Vezikulárna stomatitída (Vesicular stomatitis virus - VSV) pôvodca nukleová kyselina PCR