Akreditácia a osvedčenia

Osvedčenie o akreditácii - SNAS Slovenská národná akreditačná služba

pdf_icon

Potvdenie spôsobilosti vykonávať skúšky potravín, krmív, vôd, biologického a klinického materiálu chemickými, fyzikálno-chemickými, mikrobiologickými, serologickými, virologickými, parazitologickými a patologickými metódami, podľa rozsahu akreditácie uvedeného v jednotlivých prílohach tohto osvedčenia.

Príloha k osvedčeniu o akreditácii VPÚ v Dolnom Kubíne

pdf-icon

Flexibilný rozsah akreditácie
veľkosť súboru: 486 kB
publikované: 10.01.2022

Príloha k osvedčeniu o akreditácii VPÚ v Dolnom Kubíne

pdf-icon

Fixný rozsah akreditácie
veľkosť súboru: 770 kB
publikované: 20.09.2021