Oddelenie krmív

Činnosť oddelenia výživy hospodárskych zvierat

 • stanovenie uhličitanov v krmivách
 • stanovenie tuku v krmivách
 • stanovenie čísla kyslosti tuku v krmivách
 • stanovenie chloridov v krmivách
 • stanovenie sušiny v krmivách
 • stanovenie vlákniny v krmivách
 • stanovenie popola v krmivách
 • stanovenie organických kyselín v silážach
 • stanovenie amoniaku v krmivách
 • vyšetrenie kožných zoškrabov
 • stanovenie metabolizovateľnej energie
 • stanovenie škrobu
 • stanovenie cukrov
 • stanovenie nerozpustných nečistôt
 • bakteriálne a fyzikálno-chemické vyšetrenie napájacej vody
 • stanovenie kyslosti vodného výluhu
Oddelenie výživy hospodárskych zvierat
Oddelenie výživy hospodárskych zvierat
Oddelenie výživy hospodárskych zvierat
Oddelenie výživy hospodárskych zvierat

Kontakty

Oddelenie výživy hospodárskych zvierat - vedúci oddelenia
MVDr. Tomáš Krivosudský, telefón: 043/5837144