Oddelenie atómovej absorpčnej spektrometrie

Činnosť oddelenia atómovej absorpčnej spektrometrie

  • stanovenie chemických prvkov Cd, Pb, As, Cr, Ni, Sn, Cu, Zn, Ca, Hg, Fe, Mn, Na, Al, Mg v potravinách živočíšneho, rastlinného pôvodu, vodách a v krmivách.
Oddelenie atómovej absorpčnej spektrometrie
Oddelenie atómovej absorpčnej spektrometrie

Kontakt

Oddelenie atómovej absorpčnej spektrometrie - vedúci oddelenia
Mgr. Anežka Dudová, telefón: 043/5837119