DATASETY

1. Kontrakt

Popis: pridelené finančné prostriedky v rámci kontraktu
Aktualizované dňa: 01.06.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: csv

 2. Zoznam NRL

Popis: zoznam národných referenčných laboratórii
Aktualizované dňa: 03.06.2018
Aktualizácia: priebežne
Dokumenty na stiahnutie: csv

 

3. Zoznam schválených dodávateľov

Popis: zoznam schválených dodávateľov
Aktualizované dňa: 31.06.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: csv

 

4. náklady/výnosy

Popis: prehľad nákladov a výnosov
Aktualizované dňa: 02.07.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: csv

 

5. príjmy a výdavky

Popis: čerpanie mimorozpočtových prostriedkov - bežné príjmy a výdavky
Aktualizované dňa: 02.07.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: csv

 

6. kapitálové výdavky

Popis: celkové čerpanie kapitálových finančných prostriedkov z vlastných zdrojov
Aktualizované dňa: 02.07.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: csv

 

7. objednávky

Popis: zoznam objednávok ŠVPÚ
Aktualizované dňa: 12.12.2018
Aktualizácia: priebežne
Dokumenty na stiahnutie: csv, pdf

 

8. faktúry

Popis: zoznam faktúr ŠVPÚ
Aktualizované dňa: 12.12.2018
Aktualizácia: priebežne
Dokumenty na stiahnutie: csv, pdf

 

9. odpočet

Popis: odpočet za ŠVPÚ
Aktualizované dňa: 10.12.2018
Aktualizácia: mesačne
Dokumenty na stiahnutie: csv

 

10. počet vzoriek

Popis: počet analyzovaných vzoriek ŠVPÚ
Aktualizované dňa: 13.12.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: csv

 

11. počet stanovení

Popis: počet analyzovaných stanovení ŠVPÚ
Aktualizované dňa: 13.12.2018
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: csv