Objednávky a faktúry

Obdobie 2016, 2017, 2018, 2019

 

OBDOBIE

OBJEDNÁVKY

FAKTÚRY

Január 2016  Objednávky 01/2016 Faktúry 01/2016
Február 2016  Objednávky 02/2016 Faktúry 02/2016
Marec 2016   Objednávky 03/2016    Faktúry 03/2016 
Apríl 2016   Objednávky 04/2016    Faktúry 04/2016 
Máj 2016   Objednávky 05/2016    Faktúry 05/2016 
Jún 2016   Objednávky 06/2016    Faktúry 06/2016 
Júl 2016 Objednávky 07/2016 Faktúry 07/2016
August 2016 Objednávky 08/2016 Faktúry 08/2016
September 2016 Objednávky 09/2016 Faktúry 09/2016
Október 2016 Objednávky 10/2016 Faktúry 10/2016
November 2016 Objednávky 11/2016 Faktúry 11/2016
December 2016 Objednávky 12/2016 Faktúry 12/2016
Január 2017 Objednávky 01/2017 Faktúry 01/2017
Február 2017 Objednávky 02/2017 Faktúry 02/2017
Marec 2017 Objednávky 03/2017 Faktúry 03/2017
Apríl 2017 Objednávky 04/2017 Faktúry 04/2017
Máj 2017 Objednávky 05/2017 Faktúry 05/2017
Jún 2017 Objednávky 06/2017 Faktúry 06/2017
Júl 2017 Objednávky 07/2017 Faktúry 07/2017
August 2017 Objednávky 08/2017 Faktúry 08/2017
September 2017 Objednávky 09/2017 Faktúry 09/2017
Október 2017 Objednávky 10/2017 Faktúry 10/2017
November 2017 Objednávky 11/2017 Faktúry 11/2017
December 2017 Objednávky 12/2017 Faktúry 12/2017
Január 2018 Objednávky 01/2018 Faktúry 01/2018
Február 2018 Objednávky 02/2018 Faktúry 02/2018
Marec 2018 Objednávky 03/2018 Faktúry 03/2018
Apríl 2018 Objednávky 04/2018 Faktúry 04/2018
Máj 2018 Objednávky 05/2018 Faktúry 05/2018
Jún 2018 Objednávky 06/2018 Faktúry 06/2018
Júl 2018 Objednávky 07/2018 Faktúry 07/2018
August 2018 Objednávky 08/2018 Faktúry 08/2018
September 2018 Objednávky 09/2018 Faktúry 09/2018
Október 2018 Objednávky 10/2018 Faktúry 10/2018
November 2018 Objednávky 11/2018 Faktúry 11/2018
December 2018 Objednávky 12/2018 Faktúry 12/2018
Január 2019 Objednávky 01/2019 Faktúry 01/2019
Február 2019 Objednávky 02/2019 Faktúry 02/2019
Marec 2019 Objednávky 03/2019 Faktúry 03/2019
Apríl 2019 Objednávky 04/2019 Faktúry 04/2019
Máj 2019 Objednávky 05/2019 Faktúry 05/2019
Jún 2019 Objednávky 06/2019 Faktúry 06/2019
Júl 2019 Objednávky 07/2019 Faktúry 07/2019
August 2019 Objednávky 08/2019 Faktúry 08/2019
September 2019 Objednávky 09/2019 Faktúry 09/2019
Október 2019 Objednávky 10/2019 Faktúry 10/2019
November 2019 Objednávky 11/2019 Faktúry 11/2019
December 2019 Objednávky 12/2019 Faktúry 12/2019
Január 2020 Objednávky 01/2020 Faktúry 01/2020
Február 2020 Objednávky 02/2020 Faktúry 02/2020
Marec 2020 Objednávky 03/2020 Faktúry 03/2020
Apríl 2020 Objednávky 04/2020 Faktúry 04/2020
Máj 2020 Objednávky 05/2020 Faktúry 05/2020
Jún 2020 Objednávky 06/2020 Faktúry 06/2020
Júl 2020 Objednávky 07/2020 Faktúry 07/2020
August 2020 Objednávky 08/2020 Faktúry 08/2020
September 2020 Objednávky 09/2020 Faktúry 09/2020
Október 2020 Objednávky 10/2020 Faktúry 10/2020
November 2020 Objednávky 11/2020 Faktúry 11/2020
December 2020 Objednávky 12/2020 Faktúry 12/2020
Január 2021 Objednávky 01/2021 Faktúry 01/2021
Február 2021 Objednávky 02/2021 Faktúry 02/2021
Marec 2021 Objednávky 03/2021 Faktúry 03/2021