Odbor molekulárno-biologických analýz

Vykonáva skúšky potravín, ich zložiek a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu; krmív rastlinného a živočíšneho pôvodu; biologického a klinického materiálu molekulárno–biologickými metódami v úradných a súkromných vzorkách

Činnosť odboru molekulárno-biologických analýz

Metódy analýzy DNA
 • klasická PCR
 • Real-Time PCR
 • RT-PCR (reverzná transkriptáza, sekvenovanie)
 • sekvenovanie

Dôkaz pôvodcov ochorení zvierat

1, - Včely:

Pôvodcovia vírusových ochorení
 • DWV - Deforming Wing Virus - Vírus deformujúci krídla včiel
 • SBV - Sacbrood Virus - Vírus spôsobujúci vreckovitosť včelieho plodu
 • CBPV - Chronic Bee Paralysis Virus - Vírus chronickej paralýzy včiel
 • ABPV - Acute Bee Paralysis Virus - Vírus akútnej paralýzy včiel
 • KBV - Kashmir Bee Virus
 • BQCV - Black Queen Cell Virus - Vírus spôsobujúci černenie materských buniek
Pôvodcovia bakteriálnych ochorení
 • Melissococcus plutonius (Melissococcus pluton) - hniloba včelieho plodu (European Foulbrood of Honeybee Larvae)
 • Paenibacillus larvae - mor včelieho plodu (American Foulbrood of Honeybee Larvae)
Pôvodcovia parazitárnych ochorení
 • Rozlíšenie Nosema ceranae od Nosema apis
Odbor molekulárnych analýz
Odbor molekulárnych analýz
Odbor molekulárnych analýz
Odbor molekulárnych analýz

2, - Ryby

Pôvodcovia vírusových ochorení
 • KHV - Koi Herpes Virus
 • SVCV - Spring Viremia of Carp Virus - Vírus jarnej virémie kaprov
 • VHSV - Viral Hemorrhagic Septicemia Virus - Vírus hemoragickej septikémie
 • IHNV - Infectious Hematopoietic Necrosis Virus - Vírus infekčnej hematopoetickej nekrózy
 • IPNV - Infectious Pancreatic Necrosis Virus - Vírus infekčnej pankreatickej nekrózy

3, - Ostatné živočíchy

Pôvodcovia bakteriálnych ochorení, infekcií, intoxikácií
 • Mycoplasma spp. (M. synoviae, M. gallisepticum, M. bovis, M. hyopneumoniae)
 • Coxiella burnetii
 • Brachyspira spp. (B. hyodysenteriae, B. pilosicoli, B. innocens/B. intermedia)
 • Actinobacillus pleuropneumoniae
 • Lawsonia intracellularis
 • Clostridium spp. (C. perfringens, C. botulinum) vrátane ich toxínov

Dôkaz patogénov a pôvodcov zoonóz:

Pôvodcovia vírusových ochorení
 • Norovírus
 • Vírus hepatitídy typu A
Pôvodcovia bakteriálnych ochorení
 • E.coli vrátane ich bližšej molekulárnej charakterizácie (toxíny, faktory virulencie..)
 • Campylobacter spp.
 • Salmonella spp.
 • Staphylococcus spp. vrátane ich bližšej molekulárnej charakterizácie (toxíny, faktory virulencie..)
 • Listeria monocytogenes
 • Yersinia spp.
 • Vibrio parahaemolyticus vrátane ich bližšej molekulárnej charakterizácie (toxíny, faktory virulencie..)

Určenie pohlavia

 • určenie pohlavia u exotického vtáctva
 • rozlíšenie hovädzieho mäsa podľa pohlavia

Detekcia a identifikácia zložiek živočíšneho a rastlinného pôvodu v potravinách a krmivách

Detekcia a identifikácia zložiek živočíšneho a rastlinného pôvodu v potravinách a krmivách - detekcia špecifických sekvencií DNA:

 • vybraných druhov živočíchov (ovca, kôň, ošípaná, koza, hovädzí dobytok, hydina, myš, potkan)
 • obilnín obsahujúcich glutén (pšenica, jačmeň, raž) v potravinách
 • alergénov napr. zeler, arašidové oriešky, lieskové oriešky a pod.

Detekcia a identifikácia GMO v potravinách, krmivách a environmentálnych vzorkách

 • skríningová PCR (35S poromótor, NOS terminátor, nptII)
 • kvalitatívna PCR a Real-Time PCR (dôkaz prítomnosti genetických modifikácií pre sóju, kukuricu, papáju, repku, paradajky, ryžu)
 • kvantitatívna Real-Time PCR (stanovenie množstva genetickej modifikácie pre sóju, kukuricu)

Zisťovanie genetickej vnímavosti oviec na scrapie

 • analýza PrP génu sekvenačnou metódou

Kontakty

Odbor molekulárno-biologických analýz - vedúci odboru
RNDr. Silvia Baleková, telefón: 043/5837153, fax: 043/5868207, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dôkaz pôvodcov ochorení zvierat
RNDr. Júlia Jurovčíková, telefón: 043/5837151
 
Dôkaz patogénov a pôvodcov zoonóz:
RNDr. Júlia Jurovčíková, telefón: 043/5837151
Určenie pohlavia
Mgr. Miriam Kantíková, telefón: 043/5837132
Detekcia a identifikácia zložiek živočíšneho a rastlinného pôvodu v potravinách a krmivách
RNDr. Silvia Baleková, telefón: 043/5837153
Detekcia a identifikácia GMO v potravinách, krmivách a environmentálnych vzorkách
RNDr. Silvia Baleková, telefón: 043/5837153
Zisťovanie genetickej vnímavosti oviec na scrapie
Mgr. Miriam Kantíková, telefón: 043/5837132