Kontakty - veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne

Vedenie organizácie

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
MVDr. Lucia Šulejová riaditeľ VPÚ v Dolnom Kubíne E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 29
Mobil: 0905/973077
Ing. Miriam Vlčáková, PhD. Manažér kvality VPÚ v Dolnom Kubíne

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón:043/583 71 31
Mobil: 0918/480 007

Odbor bakteriológie

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
Ing. Andrea Mojžišová, PhD. Vedúca odboru

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 60,
043/583 71 13

MVDr. Zuzana Čuvalová, PhD. Oddelenie špeciálnej bakteriológie

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 60,
043/583 71 13
Fax: 043/586 82 07

Odbor hygieny potravín

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
MVDr. Lenka Cabanová, PhD. Vedúca odboru

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 64,
043/583 71 18
Fax: 043/586 82 07

Ing. Oľga Škuntová Oddelenie hygieny potravín

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 64,
043/583 71 18
Fax: 043/586 82 07

Mgr. Patrícia Krupová Oddelenie skríningových metód

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 81
Fax: 043/586 82 07

Odbor chémie

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
Ing. Róbert Germuška, PhD. Vedúci odboru

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 54
Fax: 043/586 82 07

Mgr. Janka Csereiová Oddelenie atómovej absorpčnej spektrometrie

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 19
Fax: 043/586 82 07

Mgr. Anežka Dudová Oddelenie odmernej analýzy a toxikológie

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 19
Fax: 043/586 82 07

Ing. Marianna Fričová Oddelenie odmernej analýzy a toxikológie

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 19
Fax: 043/586 82 07

RNDr. Katarína Hanková Oddelenie kvapalinovej chromatografie E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 05
Ing. Marek Hreško IT E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 03
mobil: 0905 033 990
Ing. Eva Hrnčiariková Oddelenie kvapalinovej chromatografie

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 40
Fax: 043/586 82 07

MVDr. Tomáš Krivosudský Oddelenie výživy hospodárskych zvierat

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 44
Fax: 043/586 82 07

Ing. Daniela Matisová Oddelenie chémie potravín

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 38
Fax: 043/586 82 07

RNDr. Denisa Pagáčiková, PhD. Oddelenie kvapalinovej chromatografie

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 05

Ing. Silvia Tóthová Oddelenie plynovej chromatografie

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 54
Fax: 043/586 82 07

Ing. Miriam Vlčáková, PhD. Oddelenie plynovej chromatografie

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 54
Fax: 043/586 82 07

RNDr. Michaela Vieriková, PhD. Oddelenie kvapalinovej chromatografie

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 40
Fax: 043/586 82 07

Odbor molekulárno-biologických analýz

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
RNDr. Silvia Baleková Vedúca odboru

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 53
Fax: 043/586 82 07

RNDr. Miriam Filipová, PhD. Oddelenie molekulárnej biológie a genetiky mikroorganizmov a zvierat

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 32
Fax: 043/586 82 07

Mgr. Miriam Kantíková Oddelenie molekulárnej biológie a genetiky mikroorganizmov a zvierat

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 32
Fax: 043/586 82 07

MVDr. Pavla Niníková Oddelenie molekulárnej biológie a genetiky mikroorganizmov a zvierat

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 32
Fax: 043/586 82 07

Mgr. Zuzana Kubicová Oddelenie molekulárnej biológie a genetiky mikroorganizmov a zvierat

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 32
Fax: 043/586 82 07

MVDr. Lucia Šulejová Oddelenie molekulárno biologických analýz potravín

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 53
Fax: 043/586 82 07

Odbor zdravia zvierat

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
MVDr. Michaela Brincko Červenská Oddelenie patológie a parazitológie

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 25
Fax: 043/586 82 07

MVDr. Miriam Maceková Oddelenie serológie a virológie

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 30,
043/583 71 65
Fax: 043/586 82 07

MVDr. Dáša Hojová Oddelenie serológie a virológie

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 043/583 71 30
Fax: 043/586 82 07