Oddelenie skríningových metód

Činnosť oddelenia skríningových metód

 • screeningové vyšetrenie rezíduí veterinárnych liekov metódou CHARM II
  • sulfonamidy (med, živočíšne tkanivá, mlieko, vajcia)
  • streptomycín a dihydrostreptomycín (med, živočíšne tkanivo - králik, vajcia)
  • tetracyklíny (med, živočíšne tkanivá, mlieko, vajcia)
  • betalaktámy (živočíšne tkanivá, mlieko, vajcia)
 • screeningové vyšetrenie rezíduí veterinárnych liekov metódou ELISA
  • streptomycín a dihydrostreptomycín (med, živočíšne tkanivá, mlieko)
  • chloramfenikol (med, živočíšne tkanivá, mlieko, vajcia)
 • stanovenie mykotoxínov v potravinách a krmivách
  • aflatoxíny
  • ochratoxín A
  • fusáriové mykotoxíny (deoxynivalenol, T-2 toxín, zearalenon)
  • T-2 toxín
 • stanovenie alergénov v potravinách
  • celkové mliečne proteíny
  • srvátkový proteín (β-lactoglobulin)
  • mliečny kazeín
  • sójový proteín
  • peanut (arašidový) proteín
  • hazelnut (lieskovoorieškový) proteín
  • vaječný proteín
  • glutén (lepok)
 • dôkaz druhu mäsa v mäse a mäsových výrobkoch
  • dôkaz hovädzích proteínov
  • dôkaz hydinových proteínov
  • dôkaz bravčových proteínov
 • dôkaz prítomnosti špecifického rizikového materiálu v mäse a mäsových výrobkoch
 • dôkaz efektívnosti zahriatia mäsokostných múčok
 • dôkaz enterotoxínu Staphylococcus aureus a jeho typizácia
 • dôkaz prítomnosti kravského mlieka v ovčom a kozom mlieku a v ovčom a kozom syre
Oddelenie screeningových metód
Oddelenie screeningových metód
Oddelenie screeningových metód
Oddelenie screeningových metód

Kontakt

Oddelenie screeningových metód - vedúci oddelenia
Mgr. Patrícia Krupová, telefón: 043/5837181