Linky na inštitúcie

Veterinárne ústavy - linky

Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne  -  http://www.svpudk.sk
Štátny veterinárny a potravinový ústav v Prešove  -  http://www.svpudk.sk
Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach  -  http://www.svpuke.sk
Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave  -  http://www.svuba.sk
Štátny veterinárny ústav vo Zvolene  -  http://www.svuzv.sk

Zákony a legislatíva

Zákon č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, novelizovaný zákonom č.342/2011 Z. z. - http://www.svssr.sk/legislativa/zakon_39_2007.asp
Zákon č.152/1995 Z. z. o potravinách, novelizovaný zákonom č.349/2011 Z. z. - http://www.svssr.sk/legislativa/zakon_152.asp
Potravinový kódex Slovenskej republiky - http://www.svssr.sk/legislativa/legislativa_kodex.asp
Štatút Etickej komisie pre pokusy na zvieratách - http://www.svpuke.sk/download/statut_2012.pdf

Štátna správa a ministerstvo:

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky - http://www.svssr.sk/
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - http://www.mpsr.sk/
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín - http://www.efsa.europa.eu/

Inštitúcie a vzdelávanie:

Komora veterinárnych lekárov SR - https://www.kvlsr.sk/
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - http://www.uvm.sk/
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice - http://www.ivvl.sk/
Univerzita veterinárneho lekárstva SR - http://www.uvm.sk/
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - http://www.spu.sk/
Slovenská technická univerzita v Bratislave - http://www.stuba.sk/

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv - https://www.crz.gov.sk/
Zmluvy z verejného obstarávania - https://svpudk.sk/zverejnenie-zmluv-verejneho-obstaravania.html
Faktúry a objendávky - https://svpudk.sk/faktury-a-objednavky-za-organizaciu.html

Akreditácia a legislatíva

Zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti - http://www.svssr.sk/legislativa/zakon_39_2007.asp
Slovenská Národná Akreditačná Služba (SNAS) Bratislava - http://www.snas.sk/

Vzdelávacie

Bioriziká vidieka - http://www.biorizika.sk/
Agroportál - Váš sprievodca pôdohospodárskym internetom - http://www.agroportal.sk/
Sieť poradenských služieb v pôdohospodárstve - http://www.agroporadenstvo.sk/BIO spotrebiteľ - Ekologické poľnohospodárstvo, biopotraviny pre zdravie - http://www.biospotrebitel.sk/
Diskusné fórum pre bezpečnosť potravín a krmív - http://www.agroforum.sk/
Odborný časopis Veterinářství - http://www.vetweb.cz

Iné

Webmail rozhranie elektronickej pošty - https://webmail1.webglobe.sk/
Register ponúkaného majetku štátu - http://www.ropk.sk/
FTP server VPÚ v BA - ftp://intranet.svuba.sk/