Oddelenie detekcie cudzorodých látok

Súčasťou laboratória sú:

 • Národné referenčné laboratórium pre organochlórové látky okrem PCB, organofosfáty, karbamáty a pyretroidy, nesteroidné a protizápalové lieky a niektoré zakázané látky (B2c, B2e, B3a, B3b, A6 – metronidazol, ronidazol, dimetridazol).
 • Národné referenčné laboratórium pre rezíduá pesticídov v živočíšnych komoditách a komoditách s vysokým obsahom tuku.
 • Národné referenčné laboratórium pre látky skupiny A1, A3, A4, A5 (hormonálne látky).

Analýzy vykonávané na oddelení::

Plynová chromatografia:

 • stanovenie rezíduí organochlórovaných pesticídov
 • stanovenie PCB – kongenery
 • stanovenie rezíduí organofosfátových pesticídov
 • stanovenie rezíduí pyretroidov
 • stanovenie pomerného zastúpenie metylesterov vyšších mastných kyselín
 • stanovenie ftalátov v liehovinách
 • stanovenie metanolu a prchavých látok v liehovinách
 • stanovenie izopropanolu
 • stanovenie 3-MCPD (3-monochloropropan-1,2-diol)
 • stanovenie esterov 3-MCPD (3-monochloropropan-1,2-diolu)
 • stanovenie melamínu a jeho analógov v krmivách, mliečnych výrobkoch a požívatinách
 • stanovenie sterolov v masle, mliečnych výrobkoch a tukoch
 • stanovenie cudzích tukov v mliečnom tuku metódou
 • stanovenie triglyceridu kyseliny heptánovej v masle, maslovom oleji a smotane
 • stanovenie Trenbolonu v moči a vo svale
 • stanovenie Stilbénov v moči a svale
 • stanovenie 19-Nortestosterónu v moči a vo svale
 • stanovenie Zeranolu a ostatných laktónov kyseliny resorcylovej v moči a svale
 • stanovenie Testosterónu v krvnom sére
 • stanovenie 17-ß-Estradiolu v krvnom sére

Kvapalinová chromatografia

 • stanovenie nesteroidných protizápalových liečiv
 • stanovenie nitroimidazolov a ich metabolitov
 • stanovenie pesticídov v živočíšnej matrici, ovocí, zelenine, krmivách a cereáliách
 • stanovenie pentachlórfenolu
 • stanovenie azofarbív farbív (Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV, Para red, Sudan Orange G, Sudan Red G, Sudan Red 7B)
 • stanovenie metabolitov nitrofuránov (AMOZ, AOZ, AHD, SEM)
 • stanovenie beta-agonistov v moči, pečeni, svale, krmive a mlieku
 • stanovenie polyaromatických uhľovodíkov
 • stanovenie sulfonamidov
 • stanovenie tetracyklínov
 • stanovenie tiamulínu
 • stanovenie vitamínov (C, A, E)
 • stanovenie cukrov (fruktóza, glukóza, sacharóza, maltóza, laktóza)
 • stanovenie antioxidantov
 • stanovenie kumarínu v škorici

XenoXeno

AAS

 • stanovenie chemických prvkov ETA technikou (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Mn, Al, Sn, Co)
 • stanovenie chemických prvkov AAS-hydridovou technikou (As, Se, Sb )
 • stanovenie chemických prvkov plameňovou AAS (Cu, Fe, Ca, Mg, Zn)
 • stanovenie chemických prvkov OES technikou (Na, K)
 • stanovenie Hg AMA technikou

CHARM II

 • Screeningové vyšetrenie rezíduí veterinárnych liekov:
  • aminoglykozidy (streptomycín a dihydrostreptomycín) (sval, mlieko, vajcia)
  • betalaktámy (sval, mlieko, vajcia)
 • Stanovenie aktivity alkalickej fosfatázy v mlieku a mliečnych výrobkoch

Izoelektrická fokusácia

 • stanovenie ovčieho a kravského kazeínu v syroch vyrobených z ovčieho mlieka

Screeningové vyšetrenie hormonálnych látok metódou ELISA

 • dôkaz prítomnosti 19-nortestosterónu v moči a vo svale
 • dôkaz prítomnosti stilbénov v moči a vo svale
 • dôkaz prítomnosti zeranolu a jeho metabolitov v moči a vo svale
 • dôkaz prítomnosti trenbolonu v moči a vo svale
 • dôkaz prítomnosti acetylgestagénov v perirenálnom tuku
 • dôkaz prítomnosti dexametazonu a kortikosteroidov vo svale
 • dôkaz prítomnosti ethynylestradiolu v moči a vo svale
 • dôkaz prítomnosti methyltestosterónu v moči a vo svale
 • dôkaz prítomnosti boldenonu v moči
 • dôkaz prítomnosti stanozololu v moči

Kontakty

Vedúca oddelenia: Dipl. Ing. Jarmila Sládečková
Tel.: + 421 2 38108 250
Fax: + 421 2 654 23 525
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.