Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Predaj nevymedzeného hnuteľného majetku (Volkswagen Caddy 1,6 TDi)

ŠVPÚ, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín ako správca majetku štátu predáva podľa § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v z.n.p. prebytočný nevymedzený hnuteľný majetok štátu v jeho správe – osobné motorové vozidlo Volkswagen Caddy 1,6 TDi, rok výroby 2012, zdvihový objem valcov motora 1598 cm3 , druh paliva nafta, farba biela, počet najazdených km 408 996.

Technický stav vozidla je primeraný dobe používania a počtu najazdených kilometrov. Vozidlo sa používalo na služobné účely k preprave vzoriek v chladiacom priestore v rámci SR. Vzhľadom na vek vozidla a počet ubehnutých kilometrov sa vyskytujú na vozidle závady, ktorých odstránenie je ekonomicky nerentabilné vzhľadom na hodnotu vozidla. V čase obhliadky sa na vozidle pri vyššej rýchlosti prehrieva motor. Platnosť emisnej kontroly do 06.02.2026, technickej kontroly do 06.02.2026

Všeobecná hodnota vozidla podľa znaleckého posudku je 4940,00 € (viac info)

 

Čítať ďalej...

Predaj nevymedzeného hnuteľného majetku (Opel Astra 1,6 16V)

ŠVPÚ, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín ako správca majetku štátu predáva podľa § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v z.n.p. prebytočný nevymedzený hnuteľný majetok štátu v jeho správe – osobné motorové vozidlo Opel Astra 1,6 16V, rok výroby 2002, zdvihový objem valcov motora 1598 cm3 , druh paliva benzín, farba zelená metalíza tmavá, počet najazdených km 199 364.

Technický stav vozidla je primeraný dobe používania a počtu najazdených kilometrov. Vozidlo sa používalo na služobné účely na Slovensku a v Čechách. Vzhľadom na vek vozidla a počet ubehnutých kilometrov sa vyskytujú na vozidle závady, ktorých odstránenie je ekonomicky nerentabilné vzhľadom na hodnotu vozidla. V čase obhliadky vozidlo malo nadmerne opotrebovaný interiér, nefunkčnú klimatizáciu,  voľnobežné otáčky motora – nepravidelný chod, nadmerne opotrebovanú lamelu spojky. Platnosť emisnej kontroly do 11.04.2026, technickej kontroly do 11.04.2026.V nádrži je 52 l benzínu.

Všeobecná hodnota vozidla podľa znaleckého posudku je 492,00 € (viac info)

Čítať ďalej...

Oznam - zmena harmonogramu zvoznej linky

V priebehu mesiaca december 2023 bude zabezpečená zvozná linka VPÚ Dolný Kubín podľa harmonogramu do 21.12.2023 štvrtok (vrátane). Zvoz vzoriek bude opätovne realizovaný v zmysle platného harmonogramu zvozných liniek od 4.1.2024 štvrtok (vrátane). Vzorky odpadových a pitných vôd sa budú príjimať len do piatku 15.12.2023 (vrátane), nebudú poskytované ani vzorkovnice. Po tomto termíne bude možná len analýza mikrobiologických, biologických ukazovateľov vôd a len vo výnimočných prípadoch, po predošlej konzultácii s odd. bakteriológie
(043/5837160 - Ing. Mojžišová, MVDr. Čuvalová).

Opätovné analýzy a odbery vôd budú vykonávané od 8.1.2024 (vrátane), odbery na rok 2024 je možné nahlasovať na tel. č. 0905/554350.

V období od 22.12.2023 do 3.1.2024 si Vás dovoľujeme upozorniť na možnosť osobného doručovania vzoriek počas uvedeného sviatočného obdobia, nakoľko na VPÚ Dolný Kubín SL Dolný Kubín bude zabezpečená nepretržitá pohotovostná služba (24 hodín denne).

Zvozné linky v správe SL Prešov počas uvedeného sviatočného obdobia nebudú menené. Prípadné doručenie vzoriek do SL Prešov počas uvedeného sviatočného obdobia je potrebné konzultovať s vedúcim laboratória v Prešove MVDr. Kasenčákom  /0905 528026/.

Senzorické skúšky základné (11.06.2024 - 21.06.2024)

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie 

 ponúka možnosť absolvovať

 Senzorické skúšky základné 06/2024

V termíne  11.06. - 21. 06. 2024

viac info na v časti certifikácia na stránke www.svuba.sk

 

 

Efektívna práca v mikrobiologickom laboratóriu - fotodokumentácia

fotodkokumentácia zo seminára  9.3.2023

 

Oznam o ukončení činnosti v Skúšobnom laboratóriu Prešov ku dňu 30.4.2024

Skúšobné laboratórium Prešov, Bajkalská 28, Prešov, končí laboratórnu činnosť ku dňu 30.4.2024.

Zvozné linky budú zabezpečovať zvoz vzoriek zo spádovej oblasti Prešovského kraja bez zmien.

Zvozné a zberné miesto pre vzorky ostáva v Skúšobnom laboratóriu Prešov, Bajkalská 28, Prešov.

Od 1.3.2024 boli upravené časy pre príjem vzoriek nasledovne:

Pondelok 7:00  - 13:00

Utorok     7:00  - 13:00

Streda      7:00  - 13:00

Štvrtok     7:00  - 13:00

Piatok      7:00  - 12:30 

V prípade vyšetrení vzoriek vôd, je nutné, aby bola vzorka vody odobratá ale aj doručená na zvozné miesto v utorok alebo štvrtok do 10:00 hod, a to z dôvodu, že vzorka vody musí byť vyšetrená do 24 hodín od jej odberu.

Príjem kafilerického odpadu bude ukončený 28.3.2024.

Manažment údajov ŠVPÚ

Stručný opis projektu:

7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené dáta

Štátny veterinárny a potravinový ústav je organizáciou verejnej správy. Má 252 zamestnancov a pracoviská po celom území SR - Generálne riaditeľstvo Dolný Kubín, VPÚ Dolný Kubín, VPÚ Zvolen, VPÚ Bratislava, VPÚ Bratislava – detašované pracovisko Nitra a Skúšobné laboratórium Prešov. Ročne poskytne svoje služby viac ako 20 000 klientom – právnickým a fyzickým osobám.

V rámci svojej agendy ŠVPÚ spracúva rôzne údaje, ktoré sú však spracúvané pomocou dvoch zastaraných informačných systémov (Lab sytém Dolný Kubín a Laboratórny informačný modulárny systém Zvolen), nie sú spravované systematicky podľa pravidiel pre manažment údajov, nie je možné ich ďalšie využívanie a sekundárne spracovanie.

Hlavným cieľom a motiváciou projektu je podpora aktivít v oblasti konsolidácie a zvýšenia kvality údajov ŠVPÚ, sledovania ich životného cyklu a pravidelnej aktualizácie, a súčasne sprístupnenie údajov interne v rámci ŠVPÚ ako aj smerom k externým subjektom – či už štátnymi a súkromným organizáciám, ale aj verejnosti.

Čítať ďalej...

Podkategórie