Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Oznam - zmena harmonogramu zvoznej linky

V priebehu mesiaca december 2023 bude zabezpečená zvozná linka VPÚ Dolný Kubín podľa harmonogramu do 21.12.2023 štvrtok (vrátane). Zvoz vzoriek bude opätovne realizovaný v zmysle platného harmonogramu zvozných liniek od 4.1.2024 štvrtok (vrátane). Vzorky odpadových a pitných vôd sa budú príjimať len do piatku 15.12.2023 (vrátane), nebudú poskytované ani vzorkovnice. Po tomto termíne bude možná len analýza mikrobiologických, biologických ukazovateľov vôd a len vo výnimočných prípadoch, po predošlej konzultácii s odd. bakteriológie
(043/5837160 - Ing. Mojžišová, MVDr. Čuvalová).

Opätovné analýzy a odbery vôd budú vykonávané od 8.1.2024 (vrátane), odbery na rok 2024 je možné nahlasovať na tel. č. 0905/554350.

V období od 22.12.2023 do 3.1.2024 si Vás dovoľujeme upozorniť na možnosť osobného doručovania vzoriek počas uvedeného sviatočného obdobia, nakoľko na VPÚ Dolný Kubín SL Dolný Kubín bude zabezpečená nepretržitá pohotovostná služba (24 hodín denne).

Zvozné linky v správe SL Prešov počas uvedeného sviatočného obdobia nebudú menené. Prípadné doručenie vzoriek do SL Prešov počas uvedeného sviatočného obdobia je potrebné konzultovať s vedúcim laboratória v Prešove MVDr. Kasenčákom  /0905 528026/.

Efektívna práca v mikrobiologickom laboratóriu - fotodokumentácia

fotodkokumentácia zo seminára  9.3.2023

 

UPOZORNENIE

Upozornenie na webstránku svpudk.sk. Táto stránka, ktorá má podobnú skratku ako svpu.sk, propaguje doplnky výživy. ŠVPÚ nie je vlastníkom domény, z toho dôvodu sa dištancuje od obsahu zobrazovanom na tejto stránke.

Ďakujeme za pochopenie

 

Manažment údajov ŠVPÚ

Stručný opis projektu:

7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené dáta

Štátny veterinárny a potravinový ústav je organizáciou verejnej správy. Má 252 zamestnancov a pracoviská po celom území SR - Generálne riaditeľstvo Dolný Kubín, VPÚ Dolný Kubín, VPÚ Zvolen, VPÚ Bratislava, VPÚ Bratislava – detašované pracovisko Nitra a Skúšobné laboratórium Prešov. Ročne poskytne svoje služby viac ako 20 000 klientom – právnickým a fyzickým osobám.

V rámci svojej agendy ŠVPÚ spracúva rôzne údaje, ktoré sú však spracúvané pomocou dvoch zastaraných informačných systémov (Lab sytém Dolný Kubín a Laboratórny informačný modulárny systém Zvolen), nie sú spravované systematicky podľa pravidiel pre manažment údajov, nie je možné ich ďalšie využívanie a sekundárne spracovanie.

Hlavným cieľom a motiváciou projektu je podpora aktivít v oblasti konsolidácie a zvýšenia kvality údajov ŠVPÚ, sledovania ich životného cyklu a pravidelnej aktualizácie, a súčasne sprístupnenie údajov interne v rámci ŠVPÚ ako aj smerom k externým subjektom – či už štátnymi a súkromným organizáciám, ale aj verejnosti.

Čítať ďalej...

Pozvánka na seminár "Efektívna práca v mikrobiologickom laboratóriu"

Pozývame Vás na jednodňový seminár organizovaný našou spoločnosťou BIOING v spolupráci so Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne.
Kedy: 9. marca 2023 od 9.00 do 15.00 hod.
Kde: Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Seminár bude zameraný najmä na mikrobiologickú prácu v laboratóriu a možnosti jej zefektívnenia. Na prednáškach sa dotkneme tém: odber a preprava vzorky do laboratória, výsledky ŠVPÚ za rok 2022, laboratórne prístroje na spracovanie – analýzu – vyhodnotenie vzorky, alebo aj, čo obnáša produkcia kultivačných médií a ich kontrola. Súčasťou seminára je aj plánovaná prehliadka laboratórií ŠVPÚ.

viac info : Pozvánka na seminár "Efektívna práca v mikrobiologickom laboratóriu"

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu

Stručný opis projektu:

Špecifický cieľ 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
Štátny veterinárny a potravinový ústav je organizáciou verejnej správy. Ročne poskytne svoje služby viac ako 20 000 klientom – právnickým a fyzickým osobám. ŠVPÚ v súčasnosti nemá implementované a nasadené riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú vyžadované zákonom o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len zákon o KyB) a zákonom o ITVS.
Projekt je realizovaný s cieľom zabezpečiť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti ŠVPÚ a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z.a č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) v oblasti governance kybernetickej bezpečnosti. ŠVPÚ chce zvýšiť úroveň procesov týkajúcich sa governance kybernetickej bezpečnosti a realizovať aktualizáciu analýzy rizík a dopracovanie bezpečnostnej dokumentácie.
Hlavným výsledkom realizácie projektu bude zavedenie procesov governance IT bezpečnosti a riadenia rizík ŠVPÚ. Vedľajším produktom je komplexná a detailná inventarizácia aktív, vypracovanie aktualizácie pre analýzu rizík, námety na bezpečnostné opatrenia a dosiahnutie čo nevyššieho percenta súladu so zákonmi č.69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Čítať ďalej...

Zmena harmonogramu zvoznej linky VPÚ Dolný Kubín počas vianočných sviatkov

V priebehu mesiaca december 2022 bude zabezpečená zvozná linka VPÚ Dolný Kubín podľa harmonogramu do 22.12.2022 – štvrtok (vrátane).

Zvoz vzoriek bude opätovne realizovaný v zmysle platného harmonogramu zvozných liniek od 4.1.2023 – streda (vrátane).

V období od 23.12.2022 do 3.1.2023 si Vás dovoľujeme upozorniť na možnosť osobného doručovania vzoriek počas uvedeného sviatočného obdobia, nakoľko na VPÚ Dolný Kubín SL Dolný Kubín bude zabezpečená nepretržitá pohotovostná služba (24 hodín denne).

Zvozné linky v správe SL Prešov počas uvedeného sviatočného obdobia nebudú menené.

Prípadné doručenie vzoriek do SL Prešov počas uvedeného sviatočného obdobia je potrebné konzultovať s vedúcim laboratória v Prešove MVDr. Kasenčákom / 0905 528026/.

Podkategórie