Veterinárny a potravinový ústav - Bratislava

Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave vykonáva senzorické, mikrobiologické, hydrobiologické, chemické, molekulárno-biologické skúšky a stanovenie rádioaktivity v potravinách, krmivách a kŕmnych komponentoch živočíšneho a rastlinného pôvodu, tabaku, tabakových výrobkoch, vo vode a v zložkách životného prostredia; sérologické, virologické, parazitologické, mykologické, mikrobiologické, patologicko-anatomické, molekulárno-biologické a toxikologické skúšky biologických materiálov a diagnostikovanie príčin ochorení a hynutí zvierat; vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa flexibilného rozsahu akreditácie.

Osvedčenia a certifikácie:

  • Osvedčenie o akreditácii č. S-127
  • Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie je akreditovaný v súlade s ISO/IEC 17024:2012
    (Osvedčenie o akreditácii č. O-011)

Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave sa špecializuje na nasledovné oblasti činnosti:

  • certifikácia osôb pre senzorické skúšky potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov 
  • certifikácia osôb pre senzorické skúšky vína