Zvozné linky - VPÚ Bratislava

Harmonogram zvozných liniek

kliknutím na deň v týždni Vás presunie na rozpis daného dňa

Pre rýchle hľadanie použite vyhľadávacie pole v pravom hornom rohu - zadajte miesto zvozu

Informácie ku zvozom

  • Žiadame Vás, aby ste vzorky na odvoz nachystali najneskôr do času uvedeného v tabuľke.
  • Pri telefonickom nahlasovaní dodržujte čas nahlásenia.
  • VPÚ Bratislava si vyhradzuje právo zmeny trasy, vynechania zvozného miesta, prípadne zrušenia zvoznej linky z dôvodu nepriaznivej poveternostnej alebo dopravnej situácie bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Vzorky určené na prevoz na zvozné miesto iného VPÚ výrazne označte.
  • Pri zasielaní pošty vodič zvoznej linky nemá oprávnenie preberať doporučenú poštu.

Informácia o zvozných linkách počas prázdnin

Zvoz vzoriek zo zvozných miest počas prázdnin, t.j. od 1.7.2015 do 31.8.2015 vrátane, bude prebiehať podľa nezmeneného harmonogramu s tým, že potrebu zvozu zo VŠETKÝCH zvozných miest je nutné telefonicky nahlásiť deň vopred (NAJNESKÔR do 8:00 v deň zvozu) na telefónne čísla uvedené pri zvozných linkách (+421 905 682 497, +421 905 682 498).