Oddelenie sérológie, virológie a molekulárnej biológie

Laboratórium virológie

Laboratórium virológie zabezpečuje nasledovné vyšetrenia v kategórii hovädzí dobytok:

Virologia

IBR

 • sérologické vyšetrenie VNT
 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne, ELISA

BVD

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne, ELISA

PI-3

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne, ELISA

BRSV

Virológia

 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, dôkaz vírusu kultivačne, ELISA
 • sérologické vyšetrenie ELISA

Adeno vírus

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne

Digestívne nákazy

 • dôkaz Rota vírusu, Corona vírusu, E. coli K99, Cryptosporídií ELISA
 • rýchly imunochromatografický test na stanovenie Rotavírusu

Morbus Aujeszky

 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne

Ovce a kozy:

Maedi - Visna

 • sérologické vyšetrenie IDT

CAE (infekčná artritis a encefalitis)

 • sérologické vyšetrenie IDT

Ošípané:

Aujeszkého choroba

 • sérologické vyšetrenie VNT
 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne

Klasický mor ošípaných

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Mycoplasma hyopneumoniae

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • dôkaz PPLO PCR

Parvoviróza ošípaných

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • dôkaz vírusu ELISA, PCR

PRRS

Virológia

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • rozlíšenie amerického a európskeho kmeňa, stanovenie titra protilátok - ELISA
 • dôkaz vírusu PCR

Digestívne nákazy

 • rýchly imunochromatografický test na stanovenie Rotavírusu
 • rýchly imunochromatografický test na stanovenie TGE a PED (porcinná epidemická diarhea)

Cirkovírus (PCV – 2)

 • sérologické vyšetrenie IgG a IgM - ELISA
 • dôkaz vírusu PCR

Hydina

Aviárna leukóza

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Aviárna encefalomyelitída

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Infekčná bronchitída

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Infekčná burzitída

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Infekčná anémia kurčiat

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Reo vírus hydiny

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Mycoplasma gallisepticum

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • sérologické vyšetrenie RSA
 • dôkaz pôvodcu PCR

Mycoplasma meleagridis

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • sérologické vyšetrenie RSA
 • dôkaz pôvodcu PCR

Mycoplasma synoviae

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • sérologické vyšetrenie RSA
 • dôkaz pôvodcu PCR

EDS - 76 (syndróm zníženia znášky)

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Pseudomor hydiny

 • sérologické vyšetrenie ELISA

Kone:

EVA (vírusová arteritída koní)

 • sérologické vyšetrenie VNT
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne

RPK (rinopneumonitída koní)

 • sérologické vyšetrenie VNT
 • virologické vyšetrenie klinického a sekčného materiálu, izolácia vírusu kultivačne

Iné

Parvoviróza psov

 • dôkaz pôvodcu metódou PCR, ELISA
 • rýchly imunochromatografický test na stanovenie porvovírusu

Psinka

 • rýchly imunochromatografický test na stanovenie vírusu psinky

Rota a Coronavirus

 • rýchly imunochromatografický test a dôkaz vírusu

Hemoragická nákaza králikov

 • dôkaz antigénu ELISA

Jarná virémia kaprov

 • izolácia vírusu kultivačne
 • dôkaz antigénu ELISA

IPN (Infekčná nekróza pankreasu losovitých rýb)

 • izolácia vírusu kultivačne
 • dôkaz antigénu ELISA

VHS (Vírusová hemoragická septikémia)

 • izolácia vírusu kultivačne
 • dôkaz antigénu ELISA

IHN (infekčná hematopoetická nekróza)

 • izolácia vírusu kultivačne
 • dôkaz antigénu ELISA

Laboratórium sérológie a imunológie

Laboratórium sérológie poskytuje nasledovné vyšetrenia:

Kategória zvierat: hovädzí dobytok

SeriológiaBrucelóza:

 • sérologické vyšetrenia PA
 • sérologické vyšetrenia RVK
 • sérologické vyšetrenia RBT
 • sérologické vyšetrenia ELISA

Chlamydióza - sérologické vyšetrenia RVK
Q - horúčka - sérologické vyšetrenie RVK
Leptospiróza - sérologické vyšetrenia MAT

Leukóza:

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • sérologické vyšetrenie IDT

Listerióza - sérologické vyšetrenie PA, RVK

Paratuberkulóza:

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • sérologické vyšetrenie RVK

Toxoplazmóza - sérologické vyšetrenie RVK

Kategória zvierat: ošípané

Brucelóza:

 • sérologické vyšetrenia PA
 • sérologické vyšetrenia RVK
 • sérologické vyšetrenia RBT
 • sérologické vyšetrenia ELISA

Leptospiróza - sérologické vyšetrenia MAT

Kategória zvierat: ovce a kozy

Brucelóza:

 • sérologické vyšetrenia RVK
 • sérologické vyšetrenia ELISA

Chlamydióza : RVK
Q - horúčka  : RVK
Inf. Epidymitis - sérologické vyšetrenie IDT, ELISA, RVK

Paratuberkulóza:

 • sérologické vyšetrenie ELISA
 • sérologické vyšetrenie RVK

Listerióza : PA, RVK

Kategória zvierat: psy

Leishmanióza: ELISA
Ehrlichióza: ELISA
Borrelióza : ELISA IgG a IgM
Herpes vírus : ELISA
Toxoplazmóza  : RVK
Stanovenie progesteronu v krvnom sére zvierat ( fáza reprodukčného cyklu ): ELISA
Leptospiróza : MAT
Listerióza : RVK
Alergény (17 špecif. IgE protilátok), metóda: IMUNOBLOT

Kategória zvierat: mačky

FIV ( feline immunodeficiency virus ) : ICHT (rýchly test)
FIP ( Feline infectious peritonitis ) : ICHT (rýchly test)
FeLV ( feline leukosis ) : ELISA
Leptospiróza : MAT
Toxoplazmóza : RVK
Borrelióza : RVK
Krvné skupiny mačiek(aglutinácia)

Kategória zvierat: iné

Brucelóza zajacov - sérologické vyšetrenie PA + RBT
Tularémia zajacov - sérologické vyšetrenie PA + RBT

Kategória zvierat: kone

Brucelóza:

 • sérologické vyšetrenie RVK
 • sérologické vyšetrenie ELISA

Malleus  :  RVK
Žrebčia nákaza : RVK
Infekčná anémia koní : IDT
Toxoplazmóza  :  RVK 
Borrelióza : RVK
Leptospiróza : MAT

Laboratórium molekulárnej biológie

Biológia

Testované vzorky: potraviny a krmivá rastlinného a živočíšneho pôvodu (potravinové polotovary a výrobky, kŕmne zmesi, mäsokostné múčky, rybacie múčky, atď.).

 • Stanovenie obsahu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) metódou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR)

Vyšetrované druhy potravín:

 • Sója a sójové výrobky: napr. sójové plátky, sójový granulát, tofu, sójová textúra, vegárky, sójový nárez atď.
 • Kukurica a kukuričné výrobky: napr. kukuričná krupica, chrumky, pukancová kukurica, kukuričná múka, kukuričná strúhanka, mrazená kukurica, lahôdková kukurica atď.
 • Iné: ryža, repkové a slnečnicové semeno, jačmeň, pšenica, cukrová repa, rajčiaky, papája, melón, zemiaky, hrach, fazuľa, šošovica a výrobky z nich.
Druh vyšetrenia Komodita Metóda
kvalitatívna/kvantitatívna
Kvalitatívny dôkaz GMO metódou PCR (lektín, invertáza, 35S a NOS) Potraviny a krmivá s výnimkou olejov, lecitínov, čokolád a čoko-ládových výrobkov, kukuričného sirupu a škrobu kvalitatívna
Kvantitatívna detekcia geneticky modifikovanej Roundup Ready sóje Potraviny a krmivá s výnimkou olejov, lecitínov, čokolád a čokoládových výrobkov kvantitatívna
Kvantitatívna detekcia geneticky modifikovanej kukurice Bt176 Potraviny a krmivá s výnimkou olejov, lecitínov, čokolád a čokoládových výrobkov, kukuričného sirupu a škrobu kvantitatívna
 • Dôkaz živočíšnych druhov metódou PCR (5 živočíšnych druhov: hovädzí dobytok, ošípaná, hydina, ovca a koza). Metóda umožňuje detekciu živočíšnych druhov vo vzorkách krmív a vo vzorkách potravinárskych výrobkov.
 • Dôkaz alergénu – DNA sóje v potravinách metódou Real-Time PCR
 • Dôkaz alergénu – DNA zeleru v potravinách metódou Real-Time PCR

Biológia

Testované vzorky: biologický materiál zo zvierat (kúsky orgánov a tkanív, stery, výtery, trus)

 • Dôkaz baktérie Lawsonia intracellularis metódou PCR
 • Dôkaz Mycoplasma sp. metódou PCR
 • Dôkaz vírusu porcinného respiratórneho a reprodukčného syndrómu (PRRS) metódou RT-PCR
 • Dôkaz parvovírusu psov metódou PCR
 • Dôkaz psieho herpesvírusu metódou PCR
 • Dôkaz Brachyspira sp. metódou PCR (B. hyodysenteriae, B. pilosicoli, B. innocens/intermedia)
 • Dôkaz Taylorella equigenitalis metódou PCR
 • Dôkaz Leptospira sp. metódou PCR
 • Dôkaz toxigénna Pasteurella multocida metódou PCR
 • Dôkaz porcinného cirkovírusu typu 2 (PCV2) metódou PCR
 • Dôkaz porcinného parvovírusu (PPV) metódou PCR
 • Dôkaz vírusu IBR/IPV metódou PCR
 • Dôkaz vírusu BVD metódou PCR
 • Dôkaz Chlamydia psittaci metódou PCR
 • Určovanie pohlavia vtákov metódou PCR

Kontakty

Laboratórium virológie

MVDr. Gajdošová Alena - vedúca laboratória
Tel. +421 2 38108 230
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Laboratórium sérológie a imunológie

MVDr. Strišková Katarína, PhD. - vedúca laboratória

Laboratórium molekulárnej biológie

Tel.: +421 2 602 58 229