Odbor zdravia zvierat

Odbor epizootológie je zameraný na vyšetrovanie a diagnostikovanie príčin ochorenia a hynutia zvierat, kontrola zdravia zvierat. Odbor epizootológie vykonáva skúšky a zabezpečuje výkon diagnostickej činnosti za účelom zisťovania pôvodcov veľmi nebezpečných a nebezpečných nákaz zvierat a pôvodcov nákaz prenosných zo zvierat na ľudí.

Odbor ďalej vykonáva tieto činnosti:

  • zabezpečuje výkon diagnostických činností za účelom zisťovania a odstraňovania príčin, nedostatkov v oblasti výskytu neinfekčných ochorení
  • spoluriešenie problémov z odboru veterinárnej gynekológie, andrológie, genetiky a odchovu mláďat
  • zúčastňuje sa spolu so sekciou epizootológie ŠVPS SR na tvorbe veterinárnej prevencie pri ozdravovaní chovov od nákazlivých a parazitárnych ochorení
  • zabezpečuje predpísanú agendu, prenos informácií
  • vypracúvanie odborných správ a posudkov
  • spolupracuje s orgánmi a organizáciami pre ochranu zvierat

Oddelenia odboru opizotológie

Oddelenie patológie, parazitológie a klinickej biochémie

Oddelenie sérológie, virológie a molekulárnej biológie