Oddelenie všeobecnej bakteriológie

Činnosť oddelenia všeobecnej bakteriológie

Bakteriologické vyšetrenia:

 • klinický materiál: rektálne a kloakálne výtery, ORL výtery, kožné stery a zoškraby, trus, punktáty, moč, výplašky, mlieko
 • sekčný materiál
 • environmentálne vzorky: stery z prostredia, prach z liahní a pod.
 • kontrola účinnosti dezinfekcie po pozitívnom náleze
 • vyšetrenie vody:
 • pitnej podľa Nariadenia Vlády č.354/2006
 • bazénovej podľa Nariadenia Vlády č.252/2006
 • určenej na napájanie zvierat
 • vyšetrenie povrchových vôd
 • kontrola účinnosti horkovzdušných sterilizátorov a autoklávov bakteriologicky
 • kontrola mlieka na prítomnosť zárodkov spôsobujúcich zápal mliečnej žľazy (mastitídy)
 • typizácia a konfirmácia doručených bakteriálnych izolátov
 • stanovenie antimikrobiálneho profilu izolátov diskovou difúznou a mikrodilučnou metódou s následnou detekciou génov rezistencie metódami molekulárnej biológie

Oddelenie bakteriológie pracuje v rozsahu akreditovaných metodík (interných predpisov IP):

Oddelenie všeobecnej bakteriológie
Oddelenie všeobecnej bakteriológie
Oddelenie všeobecnej bakteriológie
Oddelenie všeobecnej bakteriológie

Kontakty:

Oddelenie všeobecnej bakteriológie - vedúci oddelenia
Ing. Andrea Mojžišová PhD., telefón: 043/5837160