Referenčné laboratóriá veterinárneho ústavu vo Zvolene

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre klasický mor ošípaných

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre africký mor ošípaných

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre vezikulárnu chorobu ošípaných

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre vtáčiu chrípku

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre pseudomor hydiny

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre mor koní

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre choroby koní okrem moru koní

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre ochorenie modrého jazyka

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre besnotu

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie vakcín proti besnote

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre enzootickú leukózu hovädzieho dobytka

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre brucelózu

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre prenosné spongioformné encefalopatie

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre infekčnú bovinnú rinotracheitídu a pustulárnu vulvovaginitídu

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre Aujeszkeho chorobu

LABORATÓRIUM pre mor malých prežúvavcov

LABORATÓRIUM pre epizootické hemoragické ochorenie jeleňovitých

LABORATÓRIUM pre mor dobytka

LABORATÓRIUM pre vezikulárnu stomatitídu

LABORATÓRIUM pre horúčku údolia Rift

LABORATÓRIUM pre nodulárnu dermatitídu dobytka

LABORATÓRIUM pre kiahne oviec a kôz